Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τηλέφωνο EMAIL

Κεντρική Βιβλιοθήκη

e-arogi@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

25310 39806 - 39809

25310 39549

law@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

25410 79101

25410 79107

25410 79116

25410 79125

engineering@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

25310 39727

25310 39736

sports@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

25510 30071

25510 30070

25510 30105

education@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

25520 41181

25520 41182

agricforestry@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας

25510 30508

25510 30512

medical@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

25310 39484

blacksea@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

25310 39933

literature@lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

25310 39465

history@lib.duth.gr