Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής