Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής