Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής