Σύστημα αυτόματων ενημερώσεων χρηστών για την επιστροφή του δανεισμένου υλικού