Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΔΠΘ συμμετέχει στο νέο συνεργατικό δίκτυο του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) με την ονομασία ILSaS (Integrated Library System as Service).

Μετάβαση στη σελίδα αναζήτησης


Για την διευκόλυνσή σας και μέχρι να περατωθούν διορθωτικές εργασίες παραμετροποίησης, μετάπτωσης των δεδομένων και εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης συμβουλευτείτε τα παρακάτω:

Υπόδειγμα εντοπισμού ΒιβλιοθήκηςΠίνακας κωδικών βιβλιοθηκών του ΔΠΘΚωδικοί Βιβλιοθηκών

Περιγραφή

DUTH AFS

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας (Ορεστιάδα)

DUTH BSC

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

DUTH Eds

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής (Αλεξανδρούπολη)

DUTH ENG

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής (Ξάνθη)

DUTH HSc

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας (Αλεξανδρούπολη)

DUTH LSPES

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

DUTH PESS

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

DUTH HeLit

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

DUTH HE

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)