Συχνές Ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις οργανώνονται θεματικά σε 5 ομάδες. Επιλέγοντας την αντίστοιχη ομάδα ο χρήστης οδηγείται στις αντίστοιχες ερωτήσεις και απαντήσεις.

• Δανεισμός
• Πηγές πληροφόρησης
• Εξοπλισμός
• Ιδρυματικό Αποθετήριο
• Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ


Δανεισμός


Τι χρειάζεται για να δανειστώ βιβλίο/βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.;
Πόσα βιβλία μπορώ να δανειστώ και ποια είναι η διάρκεια δανεισμού;
Χρειάζεται να είμαι μέλος της Βιβλιοθήκης για να επισκεφτώ τις εγκαταστάσεις των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.;
Μπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο, εφόσον δεν είμαι μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ;
Έχασα την ακαδημαϊκή ταυτότητα/κάρτα μου ή άλλαξα διεύθυνση τί κάνω;

Πηγές Πληροφόρησης


Πώς μπορώ να βρω τους τίτλους και τα διαθέσιμα τεύχη των περιοδικών της Βιβλιοθήκης;
Τα περιοδικά δανείζονται;
Πώς μπορώ να βρω εάν ένα βιβλίο υπάρχει στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.;
Βρήκα ένα βιβλίο/περιοδικό στον κατάλογο. Πού βρίσκεται;
Μπορώ να αναζητήσω κάποιο βιβλίο που ανήκει σε άλλη βιβλιοθήκη της Ελλάδας;
Πώς μπορώ να αναζητήσω ένα άρθρο που με ενδιαφέρει και δεν το διαθέτει η Κ.Β.;
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία;

Εξοπλισμός


Υπάρχουν διαθέσιμοι Η/Υ για τους χρήστες;
Μπορώ να χρησιμοποιώ το laptop, το tablet μου κ.λπ. στη Βιβλιοθήκη;
Υπάρχει ασύρματο δίκτυο; Πώς συνδέομαι;
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης από το σπίτι μου;
Μπορώ να εκτυπώσω, να σαρώσω (scan) ή να αποθηκεύσω ένα αρχείο σε USB ή άλλο αποθηκευτικό μέσο;
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το e-mail μου από τους υπολογιστές των βιβλιοθηκών;
Μπορώ να έχω πρόσβαση στο Internet από το χώρο των βιβλιοθηκών;
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στο χώρο των βιβλιοθηκών;

Ιδρυματικό Αποθετήριο


Τι είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις εργασίες που παράγονται στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.;

Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ


Πως γίνεται η Επιστροφή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ;