Δανεισμός

Το υλικό των βιβλιοθηκών χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

  1. δανειζόμενο
  2. μη δανειζόμενο


Η διάρκεια και ο μέγιστος αριθμός δανεισμού του υλικού των βιβλιοθηκών καθορίζεται από:

  1. την ιδιότητα του χρήστη
  2. τον τύπο και την κατηγορία του υλικού

και μορφοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητα

Αριθμός τεκμηρίων

Βιβλία

Περιοδικά

Πολλαπλά αντίτυπα για τις ανάγκες μαθημάτων

ReserveRoom

Διάρκεια Δανεισμού

Παρατάσεις

Δεμένα

Άδετα

Δανεισμός Εβδομάδα

Παρατάσεις

Δανεισμός για μια ώρα/Νύχτα

(Εβδομάδες)

(Εβδομάδες)

Διδακτικό Προσωπικό

50

10

5

v

-

-

1

v

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

20

4

5

v

-

-

1

v

Προπτυχιακοί Φοιτητές.

10

4

5

-

-

-

1

v

Απόφοιτοι του Παν/μίου

5

4

5

-

-

-

-

-

Φοιτητές άλλων Παν/μίων

5

3

5

-

-

-

-

-

Μέλη προσωπικού άλλων Πανεπιστημίων

5

3

2

-

-

-

-

-

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

4

3

2

-

-

-

-

-

Ξένοι Φοιτητές

Οι Περιπτώσεις ποικίλουν

Άλλοι

2

2

5

-

-

-

 

                     
Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία υλικού και χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οικεία βιβλιοθήκη