Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Σύστημα Ηλεκτρονικών Περιοδικών ΔΠΘ (Σ.Η.Π Δ.Π.Θ)

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΙΤΟΣ)

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και Βοηθήματα (Κάλλιπος)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Αναζήτηση σε ελληνικό ψηδιακό περιεχόμενο (OpenArchives)