Λειτουργία των Βιβλιοθηκών έως 30/11/2020

Λαμβάνοντας υπόψη: Την ΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020(ΦΕΚ 4829/Β/2-11-2020) ΤηνΥπ. Αρ. 03/11/2020 – ΔΠΘ/ΒΝΟΜ/15792/48 απόφαση του Πρύτανη του ΔΠΘ, οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος έως 30/11/2020 τροποποιούνται ως ακολούθως: Αναστέλλεται η χρήση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λειτουργία των Βιβλιοθηκών έως 30/11/2020.