Σεμινάριο για τη χρήση του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ – HARDMIN


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ την Πέμπτη 13/10/2022 στις 11.00′ π.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο χρήσης του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ (HARDMIN).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές και μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και θα διαρκέσει περίπου μια ώρα. Η παρακολούθηση θα γίνει κατόπιν εγγραφής στην ακόλουθη σελίδα:
https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJIsfuGtpjwiEtda9hp-gA-NfSpUHCW3f5xr

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση του συνόλου των ερευνητών και μελών ΔΕΠ σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του HARDMIN, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη διάδοση χρήσης του, την ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους αποθήκευσης των ερευνητικών δεδομένων και των αναγνωριστικών που τα συνοδεύουν, κ.ά. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Αποθετήριο Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ (HARDMIN) και την αναγκαιότητα χρήσης του.

Πληροφορίες για HARDMIN_131022