Ανακοινώσεις Βιβλιοθηκών

01/10/2018: HEAL-Link-Σύναψη συμφωνίας και ενεργοποίησης συνδρομής για τη βάση Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
13/09/2018: HEAL-Link (Trial)-Πρόσβαση σε έξι συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του Springer
30/08/2018: Σύστημα αυτόματων ενημερώσεων χρηστών για την επιστροφή του δανεισμένου υλικού
12/07/2018: HEAL-Link - Επέκταση περιόδου FREE TRIAL στις ηλεκτρονικές πηγές του ΟΟΣΑ (OECD)
28/06/2018: Θερινό ωράριο λειτουργίας για το κοινό 2018
02/04/2018: HEAL-LINK-Ενημέρωση για την ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών
29/03/2018: Ωράριο λειτουργίας κατά την περίοδο του Πάσχα
26/01/2018: Ενεργοποίηση δοκιμαστικής περιόδου χρήσης (trial) της πλατφόρμας OECD iLibrary
08/01/2018: Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής
22/12/2017: Ωράριο λειτουργίας Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2017-2018

Περισσότερες ανακοινώσεις...