Ηλεκτρονικές πηγές Βιβλιοθήκης


Περισσότερα...

Περιγραφή: Βάση νομικών πληροφοριών που περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές εξελίξεις από το γερμανικό επιστημονικό χώρο. Παρέχεται πρόσβαση στη συλλογή των γερμανικών ομοσπονδιακών νόμων και στο πλήρες κείμενο νομικών περιοδικών καθώς και σε κατ΄ άρθρον ερμηνείες και δικαστικές αποφάσεις. Συμπεριλαμβάνονται παλαιότερες εκδόσεις νόμων από το 2000 και μετά. Αποτελεί μία πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για την γερμανική κυρίως έννομη τάξη.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Αστικό δίκαιο, Δίκαιο συμπράξεων επιχειρήσεων, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, Διοικητικό δίκαιο, Συνταγματικό δίκαιο, Ποινικό δίκαιο
Χρονολογική κάλυψη: Ποικίλλει
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης με χρήση κωδικού

The BMJ

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Το περιοδικό The BMJ (προηγούμενος τίτλος British Medical Journal) είναι ένα εβδομαδιαίο, έγκυρο ιατρικό περιοδικό. Είναι από τα παλαιότερα περιοδικά γενικής ιατρικής παγκοσμίως. Παρουσιάζει και αναδεικνύει έρευνες, νέα, απόψεις, και σχόλια ειδικών.
Είδος: Πλήρους κειμένου.
Θεματικά πεδία: Γενική ιατρική.
Χρονολογική κάλυψη: Ποικίλλει.
Συχνότητα: Εβδομαδιαίο.
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου 

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Η Cochrane Library είναι μια συλλογή από έξι βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία υψηλής ποιότητας και διαφορετικούς τύπους, ανεξάρτητα στοιχεία για να ενημερώσει σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στην υγειονομική περίθαλψη, και μια έβδομη βάση δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες της Cochrane Library.
Συλλογές της Cochrane Library
1. Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews).
2. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE).
3. Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).
4. Cochrane Methodology Register (Methodology Register).
5. Health Technology Assessment Database (HTA).
6. NHS Economic Evaluation Database (NHS EED).
7. Cochrane Reviews, CENTRAL, Methodology Reviews and Methodology Register παράγονται από τη Cochrane Collaboration.

Είδος: Βιβλιογραφική βάση πλήρους κειμένου.
Θεματικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Ιατρική και Παραϊατρικά Επαγγέλματα.
Χρονολογική κάλυψη: Από το 1992- και μέχρι σήμερα.
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου.
Εκδότης: John Wiley & Sons [Wiley Online Library]

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Χρήσιμο «εργαλείο στη υποστήριξη υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων για δικηγόρους , δικαστές, ασφαλιστές , πραγματογνώμονες κλπ.»  Το μηνιαίο περιοδικό παρέχει «πλήρη κάλυψη της νομολογίας – νομοθεσίας – αρθρογραφίας για τροχαία ατυχήματα – ιδιωτική ασφάλιση, …. για το Δίκαιο της Υπαιτιότητας – των αποζημιώσεων και των Δικονομικών προβλημάτων και τις σχέσεις Ασφαλιστή – Ασφαλισμένου – παθόντος».
Είδος: Νομικό ηλεκτρονικό περιοδικό πλήρους κειμένου.
Θεματικά πεδία: Συγκοινωνιακό δίκαιο.
Χρονολογική κάλυψη: Από το 1999 έως σήμερα. Ορισμένα τεύχη (1999-2013) δεν καλύπτονται από ηλεκτρονική μορφή.
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης με χρήση κωδικού. Μόνο από τα τερματικά της Βιβλιοθήκης.
Εκδότης: Μιχάλης Ον. Ονουφριάδης

 

H

HeinOnline

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Νομική βάση που διαθέτει πρόσβαση σε νόμους και κανονισμούς , πραγματείες, νομολογίες , συνθήκες και συμφωνίες καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά ποινικής δικαιοσύνης. Καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Ποινική δικαιοσύνη, Διεθνές δίκαιο, Συγκριτικό δίκαιο, Η.Π.Α.– Δίκαιο, Καναδάς–Δίκαιο, Ηνωμένο Βασίλειο–Δίκαιο, Δίκαιο–Ιστορία
Χρονολογική κάλυψη: Α. Περιοδικά: από το πρώτο τεύχος κάθε τίτλου περιοδικού.
Β. Υπόλοιπο υλικό: παρέχεται κάλυψη που χρονολογείται από το 1700
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου

 

Περισσότερα...

Περιγραφή:  Τράπεζα νομικών πληροφοριών

Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου

Θεματικά πεδία: Εθνική Νομοθεσία και Νομολογία, Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία, Εναρμόνιση δικαίων, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Δημοσίευση αποφάσεων δικαστηρίων Αθηνών, Δημοσίευση αποφάσεων εφετείων χώρας, Πρότυπα αγωγών, Υπολογισμός τόκων υπερημερίας, Υπολογισμός αμοιβών έμμισθων δικηγόρων, Νομική βιβλιοθήκη ΔΣΑ, Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πρόσβαση: : Έλεγχος πρόσβασης με χρήση κωδικού.

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Αποτελεί την κορυφαία έκδοση σχετικά με τη θεωρία, την κατάρτιση, και την πρακτική στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης. Κάθε τεύχος εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος για τους μουσειοπαιδαγωγούς, τους διαχειριστές μουσείων και τους ερευνητές
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς & συντήρησης, Μουσειακές σπουδές
Χρονολογική κάλυψη: 1997-
Πρόσβαση: : Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Βάση για τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Περιλαμβάνει νομολογία , σχόλια εμπειρογνωμόνων , συμβάσεις , νομοθεσία και κανόνες .Επίσης παρέχεται πρόσβαση σε αποκλειστικό υλικό υποθέσεων και αποφάσεων του Διεθνούς Συμβουλίου Εμπορικής Διαιτησίας.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Διεθνής εμπορική διαιτησία
Χρονολογική κάλυψη: Ποικίλλει
Πρόσβαση: Συνδυαστική πρόσβαση μέσω ελέγχου IP του Πανεπιστημίου και εισαγωγή κωδικού

 

Περισσότερα...

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Διεπιστημονικό, αξιολογημένο, ετήσιο περιοδικό που δημοσιεύει άρθρα τα οποία προάγουν σημαντικά τη γνώση στις τάσεις παγκοσμίως, στις μελέτες περιπτώσεων, και στη θεωρία, σχετικά με την μουσειακή πρακτική και τις ακαδημαϊκές γνώσεις.
Στοχεύει να εντοπίσει και να σχολιάσει σημαντικά περιφερειακά, θεωρητικά, μεθοδολογικά και επίκαιρα θέματα και να ενθαρρύνει τη σύγκριση στις θεωρίες περί μουσείων, στις πρακτικές, και στις εξελίξεις σε διάφορες παγκόσμιες τοποθετήσεις.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Ανθρωπολογία, Μουσειακές σπουδές
Χρονολογική κάλυψη: 2013-
Πρόσβαση: : Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου

Περισσότερα...

Περιγραφή: Εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των επίκαιρων κοινωνικών ζητημάτων και τον τρόπο που τα μουσεία ανταποκρίνονται, επηρεάζουν , ή ασχολούνται με τα κοινωνικά ζητήματα. Το περιοδικό ανταποκρίνεται σε δυναμικά και σύγχρονα θέματα όπως η φυλή , η μετανάστευση , η υγειονομική περίθαλψη , η δημοκρατική διαδικασία και εκπροσώπηση.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς & συντήρησης, Μουσειακές σπουδές
Χρονολογική κάλυψη: 1997-
Πρόσβαση: : Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου

N

Nbonline

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιεχομένων των περιοδικών και σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό.
Τίτλοι περιοδικών: Δίκαιο επιχειρήσεων & εταιριών, Επιθεώρηση νομολογίας, Εφαρμογές αστικού δικαίου & αστικού δικονομικού δικαίου, Θεωρία & πράξη διοικητικού δικαίου, Περιβάλλον & δίκαιο, Ποινική δικαιοσύνη, Συνήγορος.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Δίκαιο, Νομοθεσία, Νομολογία
Χρονολογική κάλυψη: Ποικίλλει
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης με χρήση κωδικού

Περισσότερα...

Περιγραφή: Τράπεζα νομικών πληροφοριών
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία:

  • Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος – προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.
  • Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα.
  • Νομική αρθρογραφία αποδελτιωμένη σε περιλήψεις από νομικά περιοδικά (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών.
  • Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ.

Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης με χρήση κωδικού

Q

Qualex

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Περιέχει πλήρη κείμενα νομικών μελετών (άρθρα/μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχόλια/παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις, επισκοπήσεις νομολογίας, βιβλιοπαρουσιάσεις/κριτικές, γνώμες/varia), δημοσιευμένων αποφάσεων ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, καθώς και διοικητικών εγγράφων (γνωμοδοτήσεις και οδηγίες ανεξάρτητων αρχών, Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, κ.λπ.), σχολιασμένων και μη. Ακόμη περιλαμβάνει υποδείγματα διαφόρων κλάδων δικαίου σε επεξεργάσιμα αρχεία, διαγράμματα ροής νομικών εργασιών και checklists.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Δίκαιο, Νομοθεσία, Νομολογία
Χρονολογική κάλυψη: Ποικίλλει
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης με χρήση κωδικού.

 

W

Westlaw

 

Περισσότερα...

Περιγραφή: Βάση συλλογής νομικών πηγών όπως νομοθεσία και νομολογία, άρθρα, περιοδικών εκδόσεων, βιβλία και άλλα.
Είδος: Βιβλιογραφική Βάση/Βάση Πλήρους Κειμένου
Θεματικά πεδία: Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές νομικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο
Χρονολογική κάλυψη: Ποικίλλει
Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης μέσω IP του Πανεπιστημίου