Κατάλογος Βιβλιοθήκης


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΔΠΘ συμμετέχει στο νέο συνεργατικό δίκτυο του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)με την ονομασία ILSaS (Integrated Library System as Service).

Μετάβαση στη σελίδα αναζήτησης

 

Για την διευκόλυνσή σας και μέχρι να περατωθούν διορθωτικές εργασίες παραμετροποίησης, μετάπτωσης των δεδομένων και εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης συμβουλευτείτε τα παρακάτω:

 

Υπόδειγμα εντοπισμού Βιβλιοθήκης

Πίνακας κωδικών βιβλιοθηκών του ΔΠΘ

 

Κωδικοί Βιβλιοθηκών Περιγραφή
DUTH AFS Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας (Ορεστιάδα)
DUTH BSC Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)
DUTH Eds Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής (Αλεξανδρούπολη)
DUTH ENG Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής (Ξάνθη)
DUTH HSc Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας (Αλεξανδρούπολη)
DUTH LSPES Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
DUTH PESS Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
DUTH HeLit Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
DUTH HE Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)