Ανοικτή Πρόσβαση


Ανοικτή Πρόσβαση+

Ενημερωθείτε για την Ανοικτή Πρόσβαση

Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link)

Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης

Εργαλείο ελέγχου της δυνατότητας δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά συνεργαζόμενων με τον ΣΕΑΒ εκδοτών. Αναζήτηση με τίτλο περιοδικού και με τύπο υποστήριξης (περιοδικά με πλήρη απαλλαγή ή με έκπτωση).

Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης

Διαθέσιμες επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης που προσφέρει ο ΣΕΑΒ. Περιοδικά εκδοτών και τίτλοι τους ανά επιστημονική περιοχή.