Βιβλιοθήκες


Τηλέφωνο EMAIL
Κεντρική Βιβλιοθήκη e-arogi@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
25310 39806 – 39809

25310 39549

law@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής 25410 79107

25410 79101

25410 79116

25410 79125

engineering@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 25310 39727

25310 39736

sports@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής 25510 30071

25510 30070

25510 30097

education@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 25520 41181

25520 41182

agricforestry@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας 25510 30508

25510 30512

medical@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 25310 39484 blacksea@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 25310 39933 literature@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας 25310 39465 history@lib.duth.gr