Βιβλιοθήκες


Τηλέφωνο EMAIL
Κεντρική Βιβλιοθήκη e-arogi@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
25310 39806 – 39809

25310 39549

law@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής 25410 79107

25410 79101

25410 79116

25410 79125

engineering@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 25310 39727

25310 39736

sports@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής 25510 30071

25510 30070

25510 30097

education@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 25520 41181

25520 41182

agricforestry@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας 25510 30508

25510 30512

medical@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής 2510462289
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας 2521060451
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 25310 39484 blacksea@lib.duth.gr 
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 25310 39933 literature@lib.duth.gr
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας 25310 39465 history@lib.duth.gr