Προσωπικό


Α

Αγγέλου, Ευστρατία
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας
25510 30566 || eaggelou@admin.duth.gr

Αραμπατζή, Ελένη
Διοικητικός υπάλληλος Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής
25510 30052 || egrigori@admin.duth.gr

Β

Βασιλειάδου, Μαρία – Στέλλα
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης-Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής
25510 30070 || mvasil@admin.duth.gr

Βουρνούκα, Τριανταφυλλιά
Διοικητικός υπάλληλος Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής
25410-79107 || tvournou@admin.duth.gr

Δ

Δημαρακίδου, Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
25310 39484 || mdimarak@admin.duth.gr

Ζ

Ζελίδου, Ελένη
Διοικητικός υπάλληλος Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας
25520 41181 || ezelidou@admin.duth.gr

Κ

Καραθάνου, Ερατώ
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής
2510462289 || erkarath@admin.duth.gr

Καρακύριου, Κυριακή
Διοικητική υπάλληλος, Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής
25510 30071 || kkarakir@admin.duth.gr

Κατσίκας, Πασχάλης
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
25310 39933 || pkatsika@helit.duth.gr

Κεραμιτσή, Ιωάννα
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας
25310 39465 || ikeramit@admin.duth.gr

Κυρκούδης, Θεόδωρος
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας
Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης-Βιβλιοθηκονόμος
25510 30508 || tkirkoud@admin.duth.gr

Μ

Μαγγάνου, Αθανασία
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
25310 39809 || amaggano@admin.duth.gr

Μαυρουδή, Αικατερίνη
Διοικητική υπάλληλος Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και του Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας
2510462289 || kmavroudi@admin.duth.gr

Μερκουρίδης, Αβραάμ
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης-Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
25310 39807 || amerk@admin.duth.gr

Μπόζιου Μάρθα
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής
2510462289 || mboziou@admin.duth.gr

Ν

Νταλάκου, Σουλτάνα
Προϊστάμενη Βιβλιοθήκης – Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής
2510462289 || sdalakou@admin.duth.gr

Ρ

Ραπανάκη, Μαρίνα
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
25310 39808 || mrapan@admin.duth.gr

Σ

Σπάρταλη, Αριλιά
ΕΤΕΠ Φιλόλογός Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
25310 39933 || aspartal@helit.duth.gr

Τ

Τσετινέ, Αναστασία
Διοικητικός υπάλληλος Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
25310 39736 || atsetine@admin.duth.gr

Τσιλιγγίρη, Βασιλική
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης-Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής
25410 79101, 79107 || vtsilig@admin.duth.gr

Τσουλιάγκας, Γεώργιος
Διοικητικός υπάλληλος Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας
25310 39465 || gtsoulia@admin.duth.gr

Χ

Χατζηγεωργίου, Μαριάνθη-Ειρήνη
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
25310 39549, 25310 39727 || mchatzig@admin.duth.gr

Χρηστακίδου, Βαγιανή
Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής
25410 79116 || vchrist@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Μερκουρίδης, Αβραάμ
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης-Βιβλιοθηκονόμος 25310 39807 || amerk@admin.duth.gr

Μαγγάνου, Αθανασία
Βιβλιοθηκονόμος 25310 39809 || amaggano@admin.duth.gr

Ραπανάκη, Μαρίνα
Βιβλιοθηκονόμος 25310 39808 || mrapan@admin.duth.gr

Χατζηγεωργίου, Μαριάνθη-Ειρήνη
Βιβλιοθηκονόμος 25310 39549 || mchatzig@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής
Τσιλιγγίρη, Βασιλική
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης-Βιβλιοθηκονόμος 25410 79101, 79107 || vtsilig@admin.duth.gr

Βουρνούκα, Τριανταφυλλιά
Διοικητικός υπάλληλος 25410-79107 || tvournou@admin.duth.gr

Χρηστακίδου, Βαγιανή
Βιβλιοθηκονόμος 25410 79116 || vchrist@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τσετινέ, Αναστασία
Διοικητικός υπάλληλος 25310 39736 || atsetine@admin.duth.gr

Χατζηγεωργίου, Μαριάνθη-Ειρήνη
Βιβλιοθηκονόμος 25310 39727 || mchatzig@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής
Βασιλειάδου, Μαρία – Στέλλα
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης-Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος 25510 30070 || mvasil@admin.duth.gr

Αραμπατζή, Ελένη
Διοικητικός υπάλληλος 25510 30515 || egrigori@admin.duth.gr

Καρακύριου, Κυριακή
Διοικητικός υπάλληλος 25510 30071 || kkarakir@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας
Ζελίδου, Ελένη
Διοικητικός υπάλληλος 25520 41181 || ezelidou@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας
Κυρκούδης, Θεόδωρος
Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης-Βιβλιοθηκονόμος 25510 30508 || tkirkoud@admin.duth.gr

Αγγέλου, Ευστρατία
Βιβλιοθηκονόμος 25510 30566 || eaggelou@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής
Νταλάκου, Σουλτάνα
Προϊστάμενη Βιβλιοθήκης – Βιβλιοθηκονόμος
2510462289 || sdalakou@admin.duth.gr

Καραθάνου, Ερατώ
Βιβλιοθηκονόμος
2510462289 || erkarath@admin.duth.gr

Μπόζιου Μάρθα
Βιβλιοθηκονόμος
2510462289 || mboziou@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και του Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας
Μαυρουδή, Αικατερίνη
Διοικητική υπάλληλος
2510462289 || kmavroudi@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δημαρακίδου, Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος 25310 39484 || mdimarak@admin.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Κατσίκας, Πασχάλης
ΕΤΕΠ Βιβλιοθηκονόμος 25310 39933 || pkatsika@helit.duth.gr

Σπάρταλη, Αριλιά
ΕΤΕΠ Φιλόλογός 25310 39933 || aspartal@helit.duth.gr

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας
Κεραμιτσή, Ιωάννα
Βιβλιοθηκονόμος 25310 39465 || ikeramit@admin.duth.gr

Τσουλιάγκας, Γεώργιος
Διοικητικός υπάλληλος 25310 39465||gtsoulia@admin.duth.gr