Υποστήριξη ΑμεΑ


Υπηρεσίες προς άτομα με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες

Η Βι.Κε.Π. Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο του οράματός και των αξιών της εργάζεται ώστε να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία (Κανονισμός Λειτουργίας Βι.Κε.Π. Δ.Π.Θ., άρθρα 1.4 και 1.5.). Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργάζεται με το Τμήμα Προσβασιμότητας της Δομής Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. για την υποστήριξη ατόμων με ιδιαιτερότητες και αναπηρία. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν:

Α) Σταθερούς και φορητούς σταθμούς εργασίας

Για την υποστήριξη ατόμων με οπτική και κινητική αναπηρία παρέχονται 4 σταθεροί σταθμοί εργασίας και 2 φορητοί.

 

Σταθεροί σταθμοί εργασίας:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών

ΞΑΝΘΗ

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Διαθέσιμο λογισμικό και εξοπλισμός των σταθερών σταθμών εργασίας

 

1.Φοιτητές με οπτική αναπηρία

 

Διαθέσιμο λογισμικό

 • Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR)
 • Λογισμικό ανάγνωσης οθόνης φωνής και μεγέθυνσης οθόνης
 • Λογισμικό ανάγνωσης ψηφιακών ακουστικών βιβλίων Daisy.
 • Λογισμικό δημιουργίας προσβάσιμου υλικού
 • Λογισμικό σύνθεσης φωνής (TEXT TO SPEECH)
 • Λογισμικό ανάγνωσης φωνής (Λογογράφος)

 

Ελεύθερο λογισμικό (Λογισμικά υποβοήθησης διαβάσματος)

 

 

Διαθέσιμος εξοπλισμός

 • Ανανεώσιμη οθόνη Braille
 • Συσκευή Καταγραφής ήχου
 • Φορητό σύστημα μεγέθυνσης οθόνης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
 • Συσκευή Παραγωγής Ανάγλυφων Εντύπων

 

2.Φοιτητές με κινητική αναπηρία-διαθέσιμος εξοπλισμός

 • Ποντίκι ιχνόσφαιρας
 • Ποντίκι μοχλός
 • Χρήση Υπολογιστή με τα μάτια
 • Διακόπτης πίεσης
 • Βραχίονας στήριξης διακοπτών
 • Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου με μεγάλα πλήκτρα.

 

 

Β) Συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αναπηρία μπορούν να αιτηθούν τα ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμους μορφότυπους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσβασιμότητας της Δο.Συ.Π. του Δ.Π.Θ.

 

 

Γ) Χρήση της AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης – Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ. Η AMELib παρέχει στους πιστοποιημένους εντυπο-ανάπηρους χρήστες πρόσβαση σε διδασκόμενα βιβλία των ελληνικών ΑΕΙ και τεκμήρια ανοιχτής πρόσβασης σε διαφορετικούς μορφότυπους όπως PDF (pdf), Word (docx), DAISY (rar), ePUB (epub) αρχεία ήχου σε μορφή (mp3) και (wav).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσβασιμότητας της Δο.Συ.Π. του Δ.Π.Θ.