Δανεισμός


Το υλικό των βιβλιοθηκών χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

  1. δανειζόμενο
  2. μη δανειζόμενο

 

Η διάρκεια και ο μέγιστος αριθμός δανεισμού του υλικού των βιβλιοθηκών καθορίζεται από:

  1. την ιδιότητα του χρήστη
  2. τον τύπο και την κατηγορία του υλικού

και μορφοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητα Αριθμός τεκμηρίων Βιβλία Περιοδικά Πολλαπλά αντίτυπα για τις ανάγκες μαθημάτων ReserveRoom
Διάρκεια Δανεισμού Παρατάσεις Δεμένα Άδετα Δανεισμός Εβδομάδα Παρατάσεις Δανεισμός για μια ώρα/Νύχτα
(Εβδομάδες) (Εβδομάδες)
Διδακτικό Προσωπικό 50 10 5 v 1 v
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 20 4 5 v 1 v
Προπτυχιακοί Φοιτητές. 10 4 5 1 v
Απόφοιτοι του Παν/μίου 5 4 5
Φοιτητές άλλων Παν/μίων 5 3 5
Μέλη προσωπικού άλλων Πανεπιστημίων 5 3 2
ΣυνεργαζόμενοιΟργανισμοί 4 3 2
Ξένοι Φοιτητές Οι Περιπτώσεις ποικίλουν
Άλλοι 2 2 5  

Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία υλικού και χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οικεία βιβλιοθήκη