Δανεισμός


Το υλικό των βιβλιοθηκών χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

  1. δανειζόμενο
  2. μη δανειζόμενο

 

Η διάρκεια και ο μέγιστος αριθμός δανεισμού του υλικού των βιβλιοθηκών καθορίζεται από:

  1. την ιδιότητα του χρήστη
  2. τον τύπο και την κατηγορία του υλικού

και μορφοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητα Αριθμός τεκμηρίων Βιβλία Περιοδικά Πολλαπλά αντίτυπα για τις ανάγκες μαθημάτων ReserveRoom
Διάρκεια Δανεισμού Παρατάσεις Δεμένα Άδετα Δανεισμός Εβδομάδα Παρατάσεις Δανεισμός για μια ώρα/Νύχτα
(Εβδομάδες) (Εβδομάδες)
Διδακτικό Προσωπικό 50 10 5 v 1 v
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 20 4 5 v 1 v
Προπτυχιακοί Φοιτητές. 10 4 5 1 v
Απόφοιτοι του Παν/μίου 5 4 5
Φοιτητές άλλων Παν/μίων 5 3 5
Μέλη προσωπικού άλλων Πανεπιστημίων 5 3 2
ΣυνεργαζόμενοιΟργανισμοί 4 3 2
Ξένοι Φοιτητές Οι Περιπτώσεις ποικίλουν
Άλλοι 2 2 5  

Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού και τον αριθμό των δανειζόμενων τεκμηρίων, για την κάθε κατηγορία υλικού και χρήστη.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οικεία βιβλιοθήκη