Διαδανεισμός


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. δίνει τη δυνατότητα στους παρακάτω:

 1. Μέλη Δ.Ε.Π,
 2. Διοικητικό προσωπικό,
 3. Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές,
 4. Εγγεγραμμένα εξωτερικά μέλη των βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.

 

να προμηθευτούν

 1. Βιβλία
 2. Άρθρα περιοδικών
 3. Αποσπάσματα βιβλίων

από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου, που δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης της υπηρεσίας, είναι η κατοχή κάρτας βιβλιοθήκης ή ακαδημαϊκής ταυτότητας, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν λήξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σας γνωστοποιούμε ότι το υλικό που καθίσταται αντικείμενο διαδανεισμού, υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων που ορίζει η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14, Ν. 3057/2002 άρθρο 81, Ν. 3207/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 4212/2013, Ν. 4281/2014 άρθρο 235), καθώς και των διατάξεων που θέτει η δανείζουσα βιβλιοθήκη.

Υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων

Η υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών “Ίρις” και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.).

Αίτηση παραγγελίας

Συνδεθείτε στην εφαρμογή «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» επιλέξτε

 1. «Υποβολή Νέου Αιτήματος»,
 2. Θέμα βοήθειας «Διαδανεισμός»
 3. Τίτλος Αιτήματος: Διαδανεισμός-βιβλίου.

 

Απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 1. Όνομα συγγραφέα
 2. Τίτλος βιβλίου
 3. Εκδότης
 4. Έτος
 5. ISBN

Χρεώσεις διαδανεισμού βιβλίων

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εκ των προτέρων για την εκάστοτε χρέωση και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη τους και την καταβολή του ανάλογου τιμήματος (έξοδα αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη που διαθέτει το βιβλίο).

Υπηρεσία παραγγελίας άρθρου περιοδικού / απόσπασμα βιβλίου

Η υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Αίτηση παραγγελίας

Συνδεθείτε στην εφαρμογή «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» επιλέξτε:

 1. «Υποβολή Νέου Αιτήματος»,
 2. Θέμα βοήθειας «Διαδανεισμός»
 3. Τίτλος Αιτήματος: Παραγγελία-άρθρου.

 

Απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 1. Όνομα αρθρογράφου/συγγραφέα
 2. Τίτλος περιοδικού / βιβλίου
 3. Έτος
 4. Τόμος
 5. Τεύχος,
 6. Σελίδες
 Χρεώσεις Υπηρεσίας (στο κόστος δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ)
Αριθμός Σελίδων Κόστος
1-20 2,00 €
21-50 3,00 €
51-100 5,00 €
101-150 8,00 €
151-200 10,00 €
201-1000 15,00 €