Συχνές ερωτήσεις


Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις οργανώνονται θεματικά σε 6 ομάδες. Επιλέγοντας την αντίστοιχη ομάδα ο χρήστης οδηγείται στις αντίστοιχες ερωτήσεις και απαντήσεις.

• Δανεισμός
• Πηγές πληροφόρησης
• Εξοπλισμός
• Ιδρυματικό Αποθετήριο
• Turnitin
• Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ

 

Δανεισμός

Τι χρειάζεται για να δανειστώ βιβλίο/βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.;

Είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στη Βιβλιοθήκη και να γίνετε μέλος της. Πληροφορίες δίνονται στον υπερσύνδεσμο Εγγραφή μέλους

Πόσα βιβλία μπορώ να δανειστώ και ποια είναι η διάρκεια δανεισμού;

Πληροφορίες δίνονται στον υπερσύνδεσμο Δανεισμός. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία υλικού και χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οικεία Βιβλιοθήκη

Χρειάζεται να είμαι μέλος της Βιβλιοθήκης για να επισκεφτώ τις εγκαταστάσεις των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.;

Δεν είναι απαραίτητο να είστε μέλος των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις τους. Μόνο σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες τους, όπως για παράδειγμα ο Δανεισμός..

Μπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο, εφόσον δεν είμαι μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ;

Μπορείτε να δανειστείτε. Συμβουλευτείτε την οικεία Βιβλιοθήκη. Δεν μπορείτε να δανειστείτε όλα τα βιβλία.

Έχασα την ακαδημαϊκή ταυτότητα/κάρτα μου ή άλλαξα διεύθυνση τί κάνω;

Για την απώλεια της ακαδημαϊκής ταυτότητας/κάρτας μέλους, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και e-mail πρέπει να ενημερώνετε άμεσα το Γραφείο Δανεισμού της οικείας Βιβλιοθήκης.

Πηγές Πληροφόρησης

Πώς μπορώ να βρω τους τίτλους και τα διαθέσιμα τεύχη των περιοδικών της Βιβλιοθήκης;

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC). Εάν δεν αναφέρονται αναλυτικά τα διαθέσιμα τεύχη, επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το περιοδικό.

Τα περιοδικά δανείζονται;

Τα περιοδικά των βιβλιοθηκών ( καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.λπ.) δεν δανείζονται.

Πώς μπορώ να βρω εάν ένα βιβλίο υπάρχει στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.;

Αναζητήστε το στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (OPAC), αφού συμβουλευτείτε τις οδηγίες καταλόγου. Αν το βιβλίο δεν εμφανίζεται στον online κατάλογο, Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο

Βρήκα ένα βιβλίο/περιοδικό στον κατάλογο. Πού βρίσκεται;

Η αναζήτηση γίνεται στον ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο των βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. (OPAC). Προσέξτε στην τοποθεσία στην ένδειξη της Βιβλιοθήκης για να εντοπίσετε σε ποια Βιβλιοθήκη βρίσκεται το βιβλίο. Ελέγξτε στην κατάσταση τη διαθεσιμότητά του (αν είναι στο ράφι ή δανεισμένο). Η εγγραφή ενός βιβλίου στον κατάλογο αναφέρει έναν Ταξινομικό αριθμό που είναι ο Ταξιθετικός αριθμός του (δηλ. η θέση του στο ράφι). Για να βρείτε ένα βιβλίο στο Βιβλιοστάσιο σημειώνετε τον Ταξινομικό αριθμό. Τα περιοδικά είναι ταξιθετημένα κατά τίτλο αλφαβητικά.

Μπορώ να αναζητήσω κάποιο βιβλίο που ανήκει σε άλλη βιβλιοθήκη της Ελλάδας;

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα βιβλίο στη βάση του ΜΙΤΟΣ (Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στον Ζέφυρο ή την Αργώ. Εάν επιθυμείτε να το δανειστείτε, μεταβείτε στον υπερσύνδεσμο Διαδανεισμός

Πώς μπορώ να αναζητήσω ένα άρθρο που με ενδιαφέρει και δεν το διαθέτει η Κ.Β.;

i. Μπορείτε να αναζητήσετε τον τίτλο του περιοδικού στη βάση του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Εάν επιθυμείτε να το αποκτήσετε, μεταβείτε στον υπερσύνδεσμο Διαδανεισμός.
ii. Αν πρόκειται για ξενόγλωσσο άρθρο, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης της Heal-Link, και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία;

i Αν πρόκειται για ξενόγλωσσο βιβλίο, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης του στις βάσεις δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων της Heal-Link και στις συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
ii Αν πρόκειται για ελληνικό, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στο Αποθετήριο «Κάλλιπος».

Εξοπλισμός

Υπάρχουν διαθέσιμοι Η/Υ για τους χρήστες;

Στις Βιβλιοθήκες υπάρχουν εγκατεστημένοι υπολογιστές για αναζητήσεις βιβλίων και άρθρων.

Μπορώ να χρησιμοποιώ το laptop, το tablet μου κ.λπ. στη Βιβλιοθήκη;

Συμβουλευτείτε την οικεία Βιβλιοθήκη. Για τη δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο ενημερωθείτε από τον υπερσύνδεσμο Βιβλιοθήκες

Υπάρχει ασύρματο δίκτυο; Πώς συνδέομαι;

Συμβουλευτείτε την οικεία Βιβλιοθήκη για τη δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο από τον υπερσύνδεσμο Βιβλιοθήκες. Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων παρέχονται Οδηγίες Ασύρματης Σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης από το σπίτι μου;

Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, Ιδρυματικό Αποθετήριο) μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης από το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (VPN), εφόσον αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη και κωδικό (e-mail account and password) από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ. Πληροφορίες δίνονται στον υπερσύνδεσμο Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Μπορώ να εκτυπώσω, να σαρώσω (scan) ή να αποθηκεύσω ένα αρχείο σε USB ή άλλο αποθηκευτικό μέσο;

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο. Για τη δυνατότητα εκτύπωσης και σάρωσης συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Bιβλιοθήκη από τον υπερσύνδεσμο Βιβλιοθήκες.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το e-mail μου από τους υπολογιστές των βιβλιοθηκών;

Όχι. Οι υπολογιστές προορίζονται για βιβλιογραφικές αναζητήσεις και ερευνητικούς σκοπούς.

Μπορώ να έχω πρόσβαση στο Internet από το χώρο των βιβλιοθηκών;

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Internet για ερευνητικούς σκοπούς μόνο.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στο χώρο των βιβλιοθηκών;

Υπάρχουν φωτοαντιγραφικά μηχανήματα διαθέσιμα στους χρήστες. Για τη δυνατότητα φωτοτύπησης συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη από τον υπερσύνδεσμο Βιβλιοθήκες. Σε ορισμένες Βιβλιοθήκες λειτουργούν με μαγνητική κάρτα, την οποία μπορείτε να αγοράσετε από το γραφείο δανεισμού.

 

Προσοχή! Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, απαγορεύεται αυστηρά η φωτοτύπηση ολόκληρου βιβλίου ή τεύχους-τόμου περιοδικού. Επιτρέπεται μόνον η φωτοτύπηση μικρού μέρους ενός έργου, σε ένα αντίγραφο και για καθαρά ιδιωτική χρήση του ατόμου που εκτελεί τη φωτοτύπηση. Οι εκτελούντες τη φωτοτύπηση είναι υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων της σχετικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης προβλέπονται σοβαρότατες κυρώσεις για τους παραβάτες. Το υλικό που καθίσταται αντικείμενο φωτοτυπιών, υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων που ορίζει η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται.

Ιδρυματικό Αποθετήριο

Τι είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο;

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η υποδομή του ΔΠΘ για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, διατήρηση και προβολή της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος. Μέσω της συλλογής Γκρίζα Βιβλιογραφία διατίθενται σε ψηφιακή μορφή διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Δ.Π.Θ., με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο πλήρες κείμενό τους, ανάλογα με την επιθυμία των δημιουργών και την Απόφαση της Συγκλήτου 91/6/19-2-2015 του Δ.Π.Θ. Επίσης, περιέχονται ψηφιοποιημένα παλιά βιβλία και περιοδικά.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις εργασίες που παράγονται στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.;

Οι πτυχιακές εργασίες, οι διπλωματικές εργασίες, οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές δεν δανείζονται. Μπορείτε να τις αναζητήσετε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Δ.Π.Θ. ή στην οικεία Βιβλιοθήκη. Για κάθε τεκμήριο/αρχείο που διατίθεται μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, είναι δυνατόν να ισχύουν διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης ανάλογα με την κατηγορία του υλικού και τα δικαιώματα κάθε χρήστη. Οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται το πεδίο «Δικαιώματα πρόσβασης στο τεκμήριο» της κάθε εγγραφής. Ακόμη και αν πρόκειται για αρχεία ανοιχτής πρόσβασης, αυτά επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου την αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα, αντιγραφή και εκτύπωση των αρχείων αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, αλλά ΟΧΙ για εμπορικούς σκοπούς ή εμπορική χρήση.

Turnitin

Τί είναι το Turnitin;

Το Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή αποτροπής και ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής. Αποτελεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αντιπαραβολής κειμένων εργασιών και άρθρων. Δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία αυτή έχουν μόνο οι Διδάσκοντες των Τμημάτων και των Σχολών του Ιδρύματος.

Πως μπορώ να εγγραφώ στο Turnitin;

Οι διδάσκοντες που θέλουν να αποκτήσουν λογαριασμό στο Turnitin πρέπει να στείλουν στον Αν. Καθ. κ. Γλυκό Νικόλαο (glykos@mbg.duth.gr) ένα email από τον Ακαδημαϊκό λογαριασμό τους το οποίο να περιεχέι το ονοματεπώνυμο τους όπως το γράφουν στα Αγγλικά ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής.

Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ

Πως γίνεται η Επιστροφή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ;

Η «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» του ΔΠΘ δέχεται τις επιστροφές συγγραμμάτων που παραδόθηκαν εσφαλμένα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε φοιτητές του Δ.Π.Θ. Οι φοιτητές ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα επιστροφής του συγγράμματος στο λογαριασμό τους από την εφαρμογή του ΕΥΔΟΞΟΥ. Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του οφειλόμενου συγγράμματος, οι φοιτητές προσέρχονται με το σύγγραμμα ή τα συγγράμματα και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα στο οικείο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. Η επιστροφή γίνεται άμεσα από το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.