Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 

Κάλλιπος Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (ΣΕΑΒ).
DOAB – Directory of Open Access Books Βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων ακαδημαϊκού περιεχομένου.
DOAJ – Directory of Open Access Journals Κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά.
Open Research Europe Δημοσιεύσεις ερευνών που χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
OpenArchives Αναζήτηση και πλοήγηση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης (ΕΚΤ).