Ωράριο


Ωράρια λειτουργίας Βιβλιοθηκών για το κοινό με φυσική παρουσία

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος εξυπηρετούν το κοινό τους με φυσική παρουσία κατά τις παρακάτω ώρες

Βιβλιοθήκες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών 10:00-14:00 10:00-14:00 Κλειστή για το κοινό 10:00-14:00 10:00-14:00
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής 10:00-14:30 10:00-14:30 10:00-14:30 10:00-14:30 10:00-14:30
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής 10:00-14:30 10:00-14:30 10:00-14:30 10:00-14:30 10:00-14:30
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 10:00-14:00 10:00-14:00 Κλειστή για το κοινό 10:00-14:00 10:00-14:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 10:00-14:00 10:00-14:00 Κλειστή για το κοινό 10:00-14:00 10:00-14:00
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 09:00-14:00 09:00-14:00 Κλειστή για το κοινό 09:00-14:00 09:00-14:00
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας 10:00-14:00 10:00-14:00 Κλειστή για το κοινό 10:00-14:00 10:00-14:00

Η προσαρμογή ή αναπροσαρμογή του ωραρίου θα εξετάζεται με γνώμονα τις ανάγκες που θα προκύψουν –δια ζώσης μαθήματα, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά-αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται.

Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις