Ωράριο


Ωράρια λειτουργίας Βιβλιοθηκών για το κοινό με φυσική παρουσία

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος εξυπηρετούν το κοινό τους με φυσική παρουσία κατά τις παρακάτω ώρες

ως

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό Κλειστή για το κοινό Κατόπιν ραντεβού:10:00-13:00 Κλειστή για το κοινό

 

 

Η προσαρμογή ή αναπροσαρμογή του ωραρίου θα εξετάζεται με γνώμονα τις ανάγκες που θα προκύψουν –δια ζώσης μαθήματα, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά-αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται.

Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις