Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής


Από τη Δευτέρα 13-11-2017 αναστέλλεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω μετεγκατάστασής της σε κτήριο της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων Ξάνθης. Για την επαναλειτουργία της, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Από τη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής