Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής


Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής, λειτουργεί κανονικά από τη Δευτέρα 08-01-2018 στο παλιό κτίριο.

Από τη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής