HEAL-Link-Webinar στη βάση zbMATH


Σας ενημερώνουμε ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί WEBINAR σχετικά με τη χρήση της βάσης δεδομένων zbMATH .
Το WEBINAR μπορούν να το παρακολουθήσουν όλα τα μέλη των Ιδρυμάτων.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

Πηγαίνετε στη διεύθυνση:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__webconf.vc.dfn.de_zbmathit_&d=DwIDaQ&c=vh6FgFnduejNhPPD0fl_yRaSfZy8CWbWnIf4XJhSqx8&r=XduMfIrQZCaOlCiY9P8TuvIX3ptLDjC0Y2JLTx8JFBw&m=unYXp3qM16rAcEPBXtdEgvNU0jtefhFFNKbhBN-hH0M&s=9GTD7egck4m93DC_msGj-PE8BsxBLx-T2iRSW7WAx6U&e=

Επιλέγετε: ENTER AS GUEST

Πληκτρολογείτε το όνομά σας και

Πατάτε: ENTER ROOM

Ομιλητής: Octavio Paniagua