Ωράριο λειτουργίας για το κοινό κατά την περίοδο του Πάσχα


22/04/2019-24/04/2019

25/04/2019

02/05/2019-03/05/2019

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών 9:00-14:45 Ημιαργία 9:00-14:45
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής 7:30-14:30 Ημιαργία 7:30-14:30
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 09:00-13:00 Ημιαργία 09:00-13:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής 08:00-15:00 Ημιαργία 08:00-15:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 08:00-15:00 Ημιαργία 08:00-15:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας 07:00-14:45 Ημιαργία 07:00-14:45
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 07:00-15:00 Ημιαργία Κλειστά
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 09:00-13:00 Ημιαργία 09:00-13:00
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας 08:00-15:00 Ημιαργία 08:00-15:00