Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στη Βιβλιοθήκη


Όσοι από τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν παραλάβει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο) μπορούν να προσέλθουν στην βιβλιοθήκη του/της Τμήματος/Σχολής τους προκειμένου να την ενεργοποιήσουν ως κάρτα μέλους βιβλιοθήκης.

Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη παρέχει στα μέλη της υπηρεσίες όπως για παράδειγμα αυτή του δανεισμού για το σύνολο των βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. και πλήθος άλλων υπηρεσιών απαραίτητων για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής φοίτησης.

Επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του/της Τμήματος/Σχολής σας για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που παρέχονται.