Αναστολή υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ έως 24/03/2020


Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/Β/10 Μαρτίου 2020) και τη σχετική ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος, αναστέλλονται όλες οι δια ζώσης  υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Οι υπηρεσίες δανεισμού, επιστροφών και διαδανεισμού δε θα πραγματοποιούνται.
  • Δε θα υπάρξει οποιαδήποτε κύρωση για εκπρόθεσμο υλικό για το ως άνω διάστημα.
  • Παρακαλούμε αγνοήσετε αυτοματοποιημένα μηνύματα που ενδεχόμενα να σας αποσταλούν για τις επόμενες 13 ημέρες.

Πιθανά θέματα που θα προκύψουν το διάστημα από 11/03/2020 έως 24/03/2020 θα αντιμετωπιστούν μετά το πέρας της αναστολής λειτουργίας.