Νέα ημερομηνία επιστροφής δανεισμένων βιβλίων


Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/50805/2299 01/06/2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα : «Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Δ.Π.Θ και προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που βρίσκονται μακριά από τον τόπο φοίτησής τους, σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία επιστροφής κάθε δανεισμένου βιβλίου αυτόματα από το σύστημα η 14/09/2020.

Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο στάδιο περάτωσης των σπουδών τους και έχουν εκκρεμότητες με τη Βιβλιοθήκη, παρακαλούμε να συμβουλευτούν προηγούμενη ανακοίνωση.