Λειτουργία Βιβλιοθηκών για το διάστημα από 20/07/2020 έως 16/08/2020


Οι Βιβλιοθήκες των Σχολών ή Τμημάτων του ΔΠΘ θα παραμείνουν κλειστές από :

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 27/07/2020 έως 16/08/2020
Ελληνικής Φιλολογίας 20/07/2020 έως 16/08/2020
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 03/08/2020 έως 16/08/2020
Επιστημών Αγωγής 03/08/2020 έως 16/08/2020
Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 03/08/2020 έως 16/08/2020
Επιστημών Υγείας 03/08/2020 έως 16/08/2020
Ιστορίας & Εθνολογίας 03/08/2020 έως 16/08/2020
Νομικής και Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 03/08/2020 έως 16/08/2020
Πολυτεχνικής 03/08/2020 έως 16/08/2020

 

Από την 17η Αυγούστου οι Βιβλιοθήκες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν το κοινό τους σύμφωνα με την τροποποιημένη λόγω COVID-19 λειτουργία τους. Συμβουλευτείτε τη σχετική ανακοίνωση