Επιστροφή δανεισμένων βιβλίων-Λειτουργία Βιβλιοθηκών


Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις αποφάσεις των περισσοτέρων Σχολών ή Τμημάτων του Ιδρύματος: η εξέταση των μαθημάτων του Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως,
  2. τη δυσκολία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας να βρεθούν στον τόπο φοίτησής τους,

σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία επιστροφής κάθε δανεισμένου βιβλίου αυτόματα από το σύστημα η 12/10/2020.

Οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος εξυπηρετούν τους χρήστες σύμφωνα με το τροποποιημένο πλαίσιο λειτουργίας τους. Συμβουλευτείτε τη σχετική ανακοίνωση.