Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ +


Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ  του ΣΕΑΒ και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14.4.2020.

Σκοπό έχει την παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις Θεματικές Περιοχές, τα οποία θα διατίθενται -όπως και τα υφιστάμενα, πεντακόσια (500) και πλέον συγγράμματα από το πρώτο στάδιο του Έργου-ελεύθερα/δωρεάν και με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC), μέσα από το ομώνυμο Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Σας ενημερώσουμε πως οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι στον “αέρα”, προσβάσιμες μέσω της αρχικής ιστοσελίδας της Δράσης, ή απ’ ευθείας στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2FNChSv.

Προϋπόθεση για όσους σκοπεύουν να συνεργαστούν με κάποιον τρόπο στο πλαίσιο του έργου, π.χ. ως συγγραφείς, αξιολογητές, λοιποί συντελεστές, κλπ. είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο του Έργου.

Ημερομηνία ενεργοποίησης συνδέσμου εγγραφής:                                          24/9/2020

Ημερομηνία ενεργοποίησης συνδέσμου υποβολής προτάσεων:                   30/9/2020