Λειτουργία Βιβλιοθηκών για το διάστημα από 09/08/2021 έως και 22/08/2021


Οι Βιβλιοθήκες των Σχολών ή Τμημάτων του ΔΠΘ για το διάστημα 09/08/2021 έως και 22/08/2021 θα παραμείνουν κλειστές, έπειτα από σχετική απόφαση του Ιδρύματος.

Ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται το ως άνω διάστημα θα απαντηθούν μετά το άνοιγμα των Βιβλιοθηκών με σειρά προτεραιότητας.

Από 23 Αυγούστου οι Βιβλιοθήκες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν το κοινό τους σύμφωνα με την τροποποιημένη λόγω COVID-19 λειτουργία τους. (Σχετική ανακοίνωση)

Καλό καλοκαίρι!