Ωράριο λειτουργίας κατά την περίοδο του Πάσχα


18/04/2022-20/04/2022

21/04/2022-26/04/2022

27/04/2022-29/04/2022

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών

09:00-14:45

Κλειστή

09:00-14:45

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

08:00 – 14:30

Κλειστή

08:00 – 14:30

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

09:00-13:00

Κλειστή

09:00-13:00

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

07:30 – 14:30

Κλειστή

07:30 – 14:30

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

08:00-14:00

Κλειστή

08:00-14:00

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας

08:00-14:30

Κλειστή

08:00-14:30

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

07:00-15:00

Κλειστή

07:00-15:00

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

09:00-13:00

Κλειστή

09:00-13:00

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

08:00-15:00

Κλειστή

08:00-15:00