Σεμινάρια του εκδοτικού οίκου Wiley για συγγραφείς με θέμα τη δημοσίευση άρθρων Ανοιχτής Πρόσβασης


Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να διοργανώσει «δύο ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τη νέα συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ ΣΕΑΒ και Wiley, και θα ισχύει για την τριετία 2022-2024. Τα σεμινάρια θα παρουσιαστούν από εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου Wiley στην αγγλική γλώσσα, και απευθύνονται στους/ις ερευνητές/τριες των Ιδρυμάτων-Μελών του ΣΕΑΒ. Στόχος είναι η ενημέρωση τους για λεπτομέρειες που αφορούν την ίδια τη συμφωνία, αλλά και η περιγραφή της διαδικασίας δημοσίευσης των άρθρων από την πλευρά των συγγραφέων.

Για την παρακολούθηση του ενημερωτικού σεμιναρίου μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. Έχουν προγραμματιστεί δύο σεμινάρια μιας ώρας το καθένα σε διαφορετικές ημέρες, αλλά με την ίδια θεματική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή”:

31 Μαΐου 2022, 12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εγγραφή: https://attendee.gotowebinar.com/register/4839697665225220109

2 Ιουνίου 2022, 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εγγραφή: https://attendee.gotowebinar.com/register/7106560788249673741