Πρόσβαση στη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ««ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 14/10/2022 μέσω των τερματικών της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών είναι εφικτή η πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ».

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποτελεί ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.