Ωράριο λειτουργίας κατά την περίοδο του Πάσχα


10/04/2023-12/04/2023 13/04/2023 14/04/2023-18/04/2023 19/04/2023-21/04/2023
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών 09:00-14:45 09:00-12:00 Κλειστή 09:00-14:45
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής 08:00-14:30 08:00-12:00 Κλειστή 08:00-14:30
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 09:00-13:00 09:00-12:00 Κλειστή 09:00-13:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής 08:00-15:00 08:00-12:00 Κλειστή 08:00-15:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 08:00-14:00 08:00-12:00 Κλειστή 08:00-14:00
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας 07:00-14:45 07:00-12:00 Κλειστή 07:00-14:45
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 07:00-15:00 07:00-12:00 Κλειστή Κλειστή
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 09:00-13:00 09:00-12:00 Κλειστή 09:00-13:00
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας 08:00-15:00 08:00-12:00 Κλειστή 08:00-15:00