Παρουσίαση της πλατφόρμας ανοικτών δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ORE)


Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας,

Σας προωθούμε πρόσκληση για συμμετοχή σε webinar της OpenAIRE.
Τίτλος: «Open Research Europe: Παρουσίαση της πλατφόρμας ανοικτών δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»
Ημέρα:  Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023
Ώρα: 11:00 π.μ. (Ελλάδας)
Γλώσσα: Ελληνικά

Για συμμετοχή, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).
Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του webinar σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν σε όλους τα αρχεία της παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.
Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες:

  • Κύπρος: openaire-cy@ucy.ac.cy
  • Ελλάδα: openaire@athena-innovation.gr

Στο webinar θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πλατφόρμα ORE για δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). H πλατφόρμα δέχεται άρθρα πρωτότυπης έρευνας που παράγονται στο πλαίσιο χρηματοδότησης των προγραμμάτων Ορίζοντα Ευρώπη και Ορίζοντα 2020 και δεν επιφέρει κόστος στους συγγραφείς, όπως είναι τα τέλη δημοσίευσης (article processing fees). H πλατφόρμα υποστηρίζει τους ερευνητές να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της ΕΕ για άμεση ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το μοντέλο δημοσίευσης της πλατφόρμας και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης άρθρων με πρακτικές ανοικτής ομότιμης κρίσης (post-publication open peer-review). Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι πολιτικές της ΕΕ στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ORE, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια χρηματοδότησής της.