Δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους των Βιβλιοθηκών και Κοινωνικά Δίκτυα


Η Ομάδα Προσβασιμότητας του  Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο : “Δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους των Βιβλιοθηκών και Κοινωνικά Δίκτυα“. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ., από τη συνάδελφο Χρυσάνθη Μηλιτσοπούλου (Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής από τη Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστήμιο Πατρών). 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη του προσωπικού των βιβλιοθηκών και ιδιαίτερα στους διαχειριστές ιστοτόπων, που αναρτούν περιεχόμενο σε αυτούς ή σε μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου, τόσο για τους ιστοτόπους της εκάστοτε βιβλιοθήκης (οι οποίοι βάσει του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα», πρέπει να είναι προσβάσιμοι),   όσο και για τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας περίπου 1 ώρας, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom με τα εξής στοιχεία σύνδεσης:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJMucuCtqz4rE9wHsk4hqlw3VxvNBdeTJHM-

 Passcode:779763