Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database


Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. σας ενημερώνει για την υπογραφή της μονοετούς συμφωνίας μεταξύ του ΣΕΑΒ και της Cambridge Structural Database. Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο αναγνωρισμένων και επιμελημένων οργανικών και μεταλλο-οργανικών κρυσταλλικών δομών μικρών μορίων με πάνω από 1,1 εκατομμύρια ακριβείς τρισδιάστατες δομές.

Πλήρως ιχνηλατίσιμη και προσβάσιμη, η CSD είναι ένα απαραίτητο αξιόπιστο επιστημονικό εργαλείο, που παρέχει πληροφορίες για μεγάλα δεδομένα, χρησιμοποιώντας ισχυρούς αλγόριθμους για μοριακή ανάλυση. Είναι αποθετήριο δεδομένων με πιστοποίηση CoreTrustSeal

Ο έλεγχος πρόσβασης πραγματοποιείται μέσω IP διευθύνσεων. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης της βάσης τοπικά μέσω ξεχωριστού software (offline installer) σε περιβάλλον Windows για περιορισμένο αριθμό αδειών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βάση δείτε CAMBRIDGE STRUCTURAL DATABASE

 

Συνδεθείτε στη βάση