Λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών


Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σας ενημερώνει ότι από την 20/02/2024 έως την 28/02/2024 θα παραμείνει κλειστή για το κοινό.

Κατά το παραπάνω διάστημα όσοι από τους χρήστες οφείλουν να επιστρέψουν βιβλία παρακαλούμε να το πράξουν την 29/02/2024.