Διαδικτυακή παρουσίαση της βάσης «Embase» και δωρεάν περίοδο χρήσης


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Δ.Π.Θ. (Βι.Κε.Π. Δ.Π.Θ.) σας προσκαλεί σε διαδικτυακή παρουσίαση με τίτλο «Empower your Biomedical Research with Embase», την οποία οργανώνει η ομάδα του Elsevier και η INTEROPTICS ΑΕΕ :

Α) 27 Μαρτίου στις 4:00 μ.μ. (link

Β) 28 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. (link) (επανάληψη της αρχικής).

Η απογευματινή συνεδρία θα μαγνητοσκοπηθεί και όλα τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (GDPR).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

  1. Εισαγωγή
  2. Το περιεχόμενο της Embase
  3. Πώς να χρησιμοποιήσετε την Embase για την παρακολούθηση της βιβλιογραφίας
  4. Αναζήτηση PICO για συστηματικές αξιολογήσεις
  5. Τριπλή σύνδεση για ακριβή αποτελέσματα
  6. Εξειδικευμένα βιοϊατρικά θέματα και ενότητες
  7. Ερωτήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Η  Embase αποτελεί την πιο περιεκτική και ενημερωμένη βιοϊατρική βάση δεδομένων με σε βάθος ευρετηρίαση πλήρους κειμένου και εξειδικευμένες φόρμες αναζήτησης για την ανάκτηση ακριβών αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις στους ερευνητές προκειμένου να διευκολύνει τις συστηματικές ανασκοπήσεις και να προωθήσει τη λήψη κλινικών αποφάσεων βάσει αποδείξεων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τη συμμόρφωση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών συσκευών.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρουσιάσεις αυτές συνοδεύουν τη δωρεάν περίοδο χρήσης και αξιολόγησης της Embase που θα είναι διαθέσιμη για το για το ίδρυμά μας μέσω του συνδέσμου https://www.embase.com από:

την 1η έως την 21η Απριλίου 2024