Δοκιμαστική πρόσβαση στο ιατρικό περιοδικό Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Δ.Π.Θ. (Βι.Κε.Π. Δ.Π.Θ.) και η  Elsevier Direct Subscription Journals Team σας ενημερώνουν ότι θα ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο ιατρικό περιοδικό: Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH) για το διάστημα από:

01/05/2024 έως 31/07/2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Το Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH) είναι επίσημη περιοδική έκδοση της International Society on Thrombosis and Haemostasis.  Αποστολή του JTH είναι να προωθήσει την επιστήμη που σχετίζεται με τα σημαντικά ιατρικά προβλήματα της θρόμβωσης, των αιμορραγικών διαταραχών και της αγγειακής βιολογίας μέσω της διάχυσης και ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών στη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

Η σύνδεση στο περιοδικό επιτυγχάνεται μέσω αναγνώρισης διεύθυνσης IP του Πανεπιστημίου.