Δοκιμαστική πρόσβαση στην ASME Expanded Digital Collection


Σας ενημερώσουμε ότι η Βι.Κε.Π. Δ.Π.Θ. εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην ASME Expanded Digital Collection της American Society of Mechanical Engineers.

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος μας έως την 31/05/2024 θα έχουν πρόσβαση στο παρακάτω περιεχόμενο:

Ο έλεγχος πρόσβασης πραγματοποιείται μέσω IP διευθύνσεων.