Λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών από 02-10 Ιουλίου 2024


Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σας ενημερώνει ότι τις παρακάτω ημέρες θα παραμείνει κλειστή για το κοινό.

Τρίτη 02 Ιουλίου 2024 έως Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024

Και

Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024 έως Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024