Κεντρική Βιβλιοθήκη


Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εκπαίδευσης και της έρευνας, λειτουργεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενιαία, αποκεντρωμένη και αυτοτελής Μονάδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης με την ονομασία «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΔΠΘ». Η Κεντρική Βιβλιοθήκη με απόφαση της διοίκησης του Ιδρύματος έχει ως έδρα την Κομοτηνή.
Λόγω της γεωγραφικής διασποράς του Πανεπιστημίου σε τέσσερις (4) πόλεις της Θράκης (Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα) η Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει, διοικητικά, εννέα (9) Βιβλιοθήκες – Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολών και Μονάδες Βιβλιοθηκών σε επίπεδο Τμημάτων ως εξής:

 

Μία (1) στο Νομό Ξάνθης (στην πόλη της Ξάνθης):