Παραρτήματα / Μονάδες


Διεύθυνση

Πόλη: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 69100

Tηλ: 25310 39806 -39808, 39549

Fax: 25310 39551

e-mail: law@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής και Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών

Διεύθυνση

Πόλη: Ξάνθη

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 12 ΤΚ 67132

Tηλ: 25410 79107, 79101, 79116, 79125

Fax: 25410 79100

e-mail: engineering@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

Διεύθυνση

Πόλη: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100

Tηλ: 25310 39727, 39736

Fax: 25310 39736

e-mail: sports@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διεύθυνση

Πόλη: Αλεξανδρούπολη

Διεύθυνση: Δραγάνα TK 68131

Tηλ: 25510 30508

Fax: 25510 30515

e-mail: medical@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας

Διεύθυνση

Πόλη: Αλεξανδρούπολη

Διεύθυνση: Νέα Χιλή TK 68131

Tηλ: 25510 30071, 30070

Fax: 25510 30070

e-mail: education@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

Διεύθυνση

Πόλη: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1- Κτίριο Α’ ΤΚ 69132

Tηλ: 25310 39465

Fax: 25310 39466

e-mail: history@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

Διεύθυνση

Πόλη: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 69100

Tηλ: 25310 39933

Fax: 25310 39933

e-mail: literature@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διεύθυνση

Πόλη: Ορεστιάδα

Διεύθυνση: Πανταζίδη 193 ΤΚ 68200

Tηλ: 25520 41181-41182

Fax: 25520 41182

e-mail: agricforestry@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

Διεύθυνση

Πόλη: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Κτίριο Β, Παναγή Τσαλδάρη 1, ΤΚ 69132

Tηλ: 25310 39484

Fax: 25310 39372

e-mail: blacksea@lib.duth.gr

Εξοπλισμός:

Ώρες Λειτουργίας: Ενημερωθείτε εδώ

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών του Πάσχα και των διακοπών των Χριστουγέννων, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το ωράριο λειτουργίας τροποποιείται. Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη ή ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών