Εκπαίδευση χρηστών


Με στόχο την στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος και την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονομία του χρήστη οι Βιβλιοθήκες Μονάδες και τα Παραρτήματα με την έναρξη του κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  1. Ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης Σχολής ή Τμήματος και παρουσίαση της συλλογής και της οργάνωσης του υλικού της.
  2. Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
  3. Ενημέρωση για τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και τη χρήση της.
  4. Παρουσίαση της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτή.
  5. Αναζήτηση στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και παρουσίαση τρόπων εύρεσης βιβλιογραφίας.
  6. Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

 

Στη διάρκεια των προγραμμάτων οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις εμπειρίες τους από άλλες Βιβλιοθήκες και να συζητούν με τους αρμόδιους των Βιβλιοθηκών προτάσεις και νέες ιδέες για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος αιτηθείτε στο «Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο» επιλέγοντας ως θέμα βοήθειας: «Εκπαίδευση χρηστών»
Για να ενημερωθείτε για το χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων επισκεφθείτε τις Ανακοινώσεις Βιβλιοθηκών.