Νέα αναστολή υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.


Σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2020 – ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19 και μέχρι νεοτέρας, συνεχίζεται η αναστολή των δια ζώσης υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Οι υπηρεσίες δανεισμού, επιστροφών και διαδανεισμού δε θα πραγματοποιούνται.
  • Οι ανανεώσεις των δανεισμών, θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα, συνεπώς δε θα υπάρξει οποιαδήποτε κύρωση για τις πρότερες ημερομηνίες επιστροφής.
  • Αγνοήσετε αυτοματοποιημένα μηνύματα που ενδεχόμενα να σας αποσταλούν τις επόμενες μέρες.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές των Βιβλιοθηκών (κατάλογος βιβλιοθήκης, e-πηγές ΔΠΘ, Heal-Link, Αποθετήριο) συνεχίζεται αδιάλειπτα μέσω του διαδικτύου ή του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), του Δ.Π.Θ., σε όσες είναι απαραίτητο.  Επιπλέον πληροφορηθείτε για τις δυνατότητες μερικής ή ολικής πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές, βάσεις δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρονται από εκδότες, Ιδρύματα ή Οργανισμούς για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως υποστήριξης της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας το διάστημα αυτό από τις ανακοινώσεις.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Βιβλιοθήκες του ΔΠΘ, μέσω τηλεφώνου, μέσω e-mail ή μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο».

Για τυχόν αλλαγές στην παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση